آرشیو برچسب: آسمانه

اشتراک در خبرنامه

لغتنامه معماری سنتی

لغتنامه معماری سنتی ,معانی واژه های معماری سنتی ایران,معماری سنتی, معانی واژه های قدیمی ,معنی لغات معماری سنتی, آبساب ,آژند, آمود, آهیانه, آسمانه, آسبر ,

متن کامل »
رفتن به بالا
ورود به انجمن نقش نگار مرجع معماری و عمران
 فروشگاه معماری ایرانیان